Mathilde Laroque

Mathilde Laroque studeerde biologie en dans waarna ze in 2003 het programma ex.e.r.ce
vervoegt aan het CCN de Montpellier. Yoga en de Feldenkrais-methode vormen een aanvulling op haar activiteiten als danseres.

Haar werken zijn multidisciplinair, en worden gebracht als solo of in duo. In haar voorstellingen ontwikkelt ze een nauwe band met het publiek waarmee ze de ruimte binnen een theater in vraag stelt en het lichaam ziet als een interface tussen zichzelf en de wereld. Cultuur als actie van bemiddeling is voor haar integraal verbonden met het artistieke creatieproces. Wonende in Brussel, waar ze 11 jaar gewerkt heeft in het documentatiecentrum van de vzw Contredanse, vindt Mathilde Laroque steevast inspiratie in de archieven en de geschiedenis van dans. Voor haar laatste werk Le S de l’ange (2016-2017), heeft ze zich laten inspireren door het personage van Valsav Nijinski en diens Saut de l’ange. Daaruit is een zinnenprikkelende installatie voortgekomen alsook een solo die ter plekke wordt gemaakt en gedanst, in samenwerking met een tiental artiesten uit verschillende kunstdisciplines zoals choreografie, visuele en plastische kunst, geluid en digitaal. In 2018 begint ze aan een nieuwe “solo”. Solo? Niet zo zeker… Genaamd La mue du S, is deze creatie eerder een persoonlijke ontmoeting met Nijinski’s schimmen, diens demonen en bronnen van inspiratie.