Ely Daou

Ely Daou is geboren in Beiroet, Libanon, in 1986. In 2010 voltooide hij zijn Master in Architectuur aan het Instituut voor Schone Kunsten in Libanon. Sinds 2012 is hij gevestigd tussen Barcelona en Berlijn. Zijn oeuvre stelt de menselijke conflicten en de menselijke natuur in de wereld in vraag en tracht er zich ook tegen te verzetten. Als interdisciplinair kunstenaar plaatst Daou zijn lichaam en geest in een bijzondere situatie waarin de toeschouwer kan meekijken en nadenken, of hij plaatst de toeschouwer in een fysieke omgeving waarin deze kan dwalen, rondkijken en zich dingen kan afvragen. Tijd, herhaling en getallen zijn belangrijke motieven en vormen vaak een middel om zijn praktijk te begrijpen, te verkennen en te observeren. Langdurige processen en documentaire-invloeden zijn sterk aanwezig. Zijn werk is niet declaratief, goed noch fout. Daarentegen verkiest Daou om een vrije ruimte te scheppen voor overweging en provocatie