Pers

Om persmateriaal van onze voorstellingen te downloaden
(visuals, persberichten, persdossiers, enz.)
of om toegang te verkrijgen tot materiaal van Charleroi danse
(logo’s, beelden, foto’s, enz.)
kan u inloggen op de perspagina van onze website:

Inloggen

Voor het paswoord alsook alle andere informatie rond communicatie
kan u terecht bij Mevr. Fanny Van Leliendael :

/ +32 (0)71 23 01 39