Met het publiek

Het hele seizoen lang organiseert Charleroi danse activiteiten die het brede publiek wil laten kennis maken met het universum van de dansers en choreografen die geprogrammeerd staan, maar ook met de realiteit en de dagdagelijkse werking van een choreografisch centrum: rondleidingen op onze locaties La Raffinerie en Les Écuries, projecten in samenwerking met buurtverenigingen en stages voor studenten zijn enkele voorbeelden van wat er gepland staat.

Ontmoetingsmomenten, kennismaking met de artiesten, residenties, workshops, conferenties en andere activiteiten maken eveneens deel uit van ons programma.

Aansluitend op de voorstelling
Voorstelling van het seizoen

In juni 2018 zijn er twee avonden gepland waar Charleroi danse het programma van het nieuwe seizoen 2018-2019 aan het publiek zal voorstellen.
Van harte welkom om jullie in avant-première te laten verrassen door wat het nieuwe dansseizoen in petto heeft en misschien alvast jullie culturele agenda te plannen!

14 juni 2018 — CHARLEROI Les Écuries
15 juni 2018 — BRUXELLES La Raffinerie

Jong publiek

Charleroi danse wil vanaf nu alle generaties betrekken bij hedendaagse dans.
En zo zullen we ook de allerkleinsten onder ons verwennen met een programma speciaal voor het jonge publiek.
Bekijk hier het programma

Woensdagen – dansworkshops

Peggy Francart organiseert dansworkshops over de thema’s gelinkt aan het programma van Charleroi danse. Hedendaags repertoire, lichamen in al hun vormen, tot monsterlijk toe, zijn enkele begrippen die op een ludieke en creatieve manier aan bod zullen komen. De cyclus sluit af met een voorstelling voor publiek, in het kader van de Internationale Dag van de dans op 29 april 2018.

Informatie & inschrijving:
+32 (0)71 50 92 87

Elke woensdag van 18.10.2017 tot 27.06.2018 (uitgezonderd schoolvakanties)
16:00 > 18:00 — voor kinderen (6+)
19:00 > 21:00 — voor volwassenen

Gratis

Charleroi — Les Écuries

Stages tijdens de schoolvakanties

Speciaal voor de kinderen van Molenbeek organiseert Charleroi danse in samenwerking met het Huis van Culturen en Sociale Samenhang stages tijdens de schoolvakanties.

Dans voor beginners

Elke dinsdag, woensdag en vrijdag is iedereen welkom om te komen dansen !
#allepubliek #ookvoorkinderen #brussel #charleroi

Dinsdag – Beweging en wel-zijn

In Brussel organiseert Fernando Martín, danser en choreograaf, een reeks workshops in beweging en fitheid. Deze lessen zijn er voor iedereen die bepaalde danstechnieken en vormen van wel-zijn wil ontdekken, zoals Do-In (auto-massages), chi-kung (energiestromen), stretching-yoga en, uiteraard, hedendaagse dans.
Een wekelijkse les om fit te blijven en zich bewuster te worden van zijn of haar lichaam.

Informatie & inschrijving:

+32 (0)71 23 01 33

Elke dinsdag tussen 17.10.2017 en 26.06.2018 (uitgezonderd schoolvakanties):
19:30 > 21:00

Tarief: 5€/les

Brussel — La Raffinerie

Les mardis — Yoga

Ludovica Riccardi, en charge à Charleroi danse de la programmation de cours pour danseurs professionnels, pratique depuis plus de 10 ans
le yoga BKS Iyengar, dont elle suit une formation à l’enseignement.
Cette méthode met l’accent sur l’alignement et la durée des postures. Les asanas sont adaptés aux élèves en fonction de leur souplesse et avec l’aide des supports.
Pour améliorer le bien-être et la compréhension de son corps, avec une pratique correcte, sûre et efficace.
Un mardi sur deux
(sauf vacances scolaires)

Informations & inscriptions

+32 (0)71 23 01 33

Un mardi sur deux
à partir du 17.09.2019
(sauf vacances scolaires):
19:00 > 20:30

7€/séance

Bruxelles — La Raffinerie

Les mercredis – Hip-Hop & contemporain

Après le foot, la danse est l’activité la plus populaire dans le monde. Forts de leur pratique personnelle, les danseurs Julie Bougard et Julien Carlier animent des ateliers mêlant Hip-Hop et répertoire contemporain. S’appuyant sur les bases rythmiques et techniques du Hip-Hop, le cours permet à chacun de développer sa propre expression via des sessions d’improvisation et de composition simples.

Informations & inscriptions

+32 (02) 412 35 14

Les mercredis
à partir du 18.09.2019
(sauf vacances scolaires):
15:30 > 17:00

dès 7 ans
15€/trimestre

Bruxelles — La Raffinerie

Woensdagen – dansworkshops

Peggy Francart organiseert dansworkshops over de thema’s gelinkt aan het programma van Charleroi danse. Hedendaags repertoire, lichamen in al hun vormen, tot monsterlijk toe, zijn enkele begrippen die op een ludieke en creatieve manier aan bod zullen komen. De cyclus sluit af met een voorstelling voor publiek, in het kader van de Internationale Dag van de dans op 29 april 2018.

Informatie & inschrijving:
+32 (0)71 50 92 87

Elke woensdag van 18.10.2017 tot 27.06.2018 (uitgezonderd schoolvakanties)
16:00 > 18:00 — voor kinderen (6+)
19:00 > 21:00 — voor volwassenen

Gratis

Charleroi — Les Écuries

Vrijdag – bewegingsworkshop voor 55+

De bewegingsworkshops gegeven door Fernando Martín in Charleroi worden voortgezet. Gericht op personen van 55 jaar of ouder, beogen ze de beweeglijkheid en soepelheid te bevorderen aan de hand van ademhalingsoefeningen, automassage, stretching alsook specifieke technieken ontleend aan chi-kung, Do-In en yoga.

Informatie & inschrijving:

+32 (0)71 50 92 87

Elke vrijdag van 20.10.2017 tot 29.06.2018 (uitgezonderd schoolvakanties):
10:30 > 12:30

Tarief : 20€/jaar

Charleroi — Les Écuries

Scholen

De initiatie tot dans en lichaamsbeleving zal verplicht deel uitmaken van de scholencurricula door het in werking treden van het parcours van culturele en artistieke vorming (PECA). Het kan eveneens een methodologische invalshoek zijn voor een specifiek pedagogisch doel. We staan open voor de vragen van leerkrachten en hebben een gamma aan educatief materiaal ter beschikking. Dus, leerkrachten, neem contact met ons op, laat ons weten wat jullie noden en verwachtingen zijn en zo kunnen we samen een gepast pedagogisch traject uitwerken.

Ben u leerkracht? Consulteer onze pagina voor professionals

ÉKLA / Dans op School

Elk jaar, in samenwerking met Ékla – Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse (CDWEJ), programmeert Charleroi danse in Les Écuries ontmoetingen n.a.v. het initiatief Dans op School. Deze ontmoetingen nemen de vorm aan van een voorstelling van de workshops waar het ganse jaar, in het kader van het programma Kunst op School, in talloze Waalse scholen is aan gewerkt. Leerlingen van jongs af aan initiëren tot het artistieke, hun kijk hierop trainen door hen aan te zetten tot een kritische reflectie van wat ze zien, of simpelweg hen de mogelijkheid geven zich te wijden aan de creatie van een project, zijn belangrijk om aan de samenleving van morgen te bouwen.
Doorheen het schooljaar, in een samenwerking tussen leerkracht en artiest, beleven leerlingen de ervaring van een creatieproces. Aan het einde van een traject van workshops in de klas, waar de aandacht gaat naar onderzoek en uitproberen, is het tijd voor een kleine voorstelling. Een voorstelling die, eerder dan een afgewerkt product, een etappe is in het proces van creatie. Hoewel broos en kortstondig is dit moment van ontmoeting met het publiek belangrijk in het creatieve proces van de leerlingen en laat het hen toe uit te wisselen met hun collega’s uit gans Wallonië. Een uitwisseling die zich kenmerkt door hartelijkheid en nieuwsgierigheid. Tijdens deze ontmoetingen zijn de leerlingen zowel acteurs, dansers, auteurs als toeschouwers.
Dit jaar vinden de ontmoetingen plaats op 26 en 27 april.

Verankerd in Molenbeek

La Raffinerie was in haar industrieel verleden een kloppend hart in Molenbeek. Ze moet een rol kunnen blijven spelen in de buurt door aan de hand van een reeks activiteiten het brede publiek te sensibiliseren voor dans.
Bruggen bouwen, banden aanhalen, nieuwe interesses opwekken, La Raffinerie ijvert om nieuwe vormen van samenwerking en ontmoeting met de lokale gemeenschap te vinden. De artiesten die door Charleroi danse gekozen en ondersteund worden werken nauw samen met de scholen en verenigingen en ontwikkelen originele artistieke projecten.
La Raffinerie programmeert regelmatig activiteiten voor een jong publiek waaronder voorstellingen in samenwerking met het Huis van Culturen en Sociale Samenhang. De deuren van La Raffinerie staan open voor leerlingen en het brede publiek, ook tijdens de schoolvakanties wanneer er creatieve stages worden gegeven voor de allerjongsten onder ons.
Op termijn zal een kinderprogrammatie het licht zien met als doel kinderen uit de buurt te laten deelnemen aan de initiatiereeks “des danses Compotoreines” en hun mama’s de gelegenheid te geven zich te ontspannen of misschien zelf een danspasje te wagen.

Informatioe:

+32 (0)71 23 01 33

Mijn eerste dans in Molenbeek

Er is een leeftijd waarop dans spontaan is, zonder schroom… alsof aangeboren. Men observeert dit bij kinderen tussen 2,5 en 6 jaar. Deze eerste, vrije, dans is echter gelinkt aan de sociologische en culturele context. Ze neemt verschillende vormen aan, afhankelijk van afkomst en cultuur. Het volstaat om te kijken naar de verschillende dansen die er bestaan om de rijkdom van deze kunstvorm, en de echte betekenis van dit volksbegrip te begrijpen: tango, salsa, hip hop, tecktonik, wals, slow, disco, sardane, flamenco, zoulou, haka, oriëntaalse dans, twist, Indische dans, country, tribale dans, polka, break dance, folkloristische dans, jump, klassieke dans, enz.
De serie “Mijn eerste dans” wil deze prille choreografische bewegingen vastleggen door kinderen uit Molenbeek te filmen. Zo willen we een databank genereren van dansende kinderen uit de buurt, een soort geheugen, een cartografie van de vrije beweging van deze generatie.
Aan het einde van de opnames zullen we beschikken over een unieke verzameling van portretten van kinderen, in al hun specificiteit wat betreft gelaat en lichaam, die zo een universeel beeld geeft van de kindertijd in beweging in Molenbeek. De serie zal aan het gemeentehuis overhandigd worden, een vreugdevolle herinnering aan deze generatie die zal bewaard worden als een voetafdruk voor toekomstige generaties.

Met de dansers
Choreografen in residentie, Ayelen Parolin en Louise Vanneste

Als enig choreografisch centrum van de Fédération Wallonie-Bruxelles, heeft Charleroi danse een dubbele verantwoordelijkheid: naar het publiek toe, en naar de artiesten. Voor het publiek is er een nieuw actiebeleid uitgewerkt. Voor de artiesten, naast ad hoc acties, moet er op langere termijn nagedacht worden. Voor de periode 2017 tot 2020 heeft Charleroi danse zich geëngageerd om de creaties van de choreografen Ayelen Parolin en Louise Vanneste te produceren en te programmeren en hen te begeleiden in hun creatief proces.
Waarom deze residenties, en wat houden ze in? Voor de nieuwe directie van Charleroi danse komt het erop aan om de plaats van de artiest in het hart van het project te herdefiniëren door de contouren van het hart te hertekenen. Men stelt nl. vast dat verschillende beloftevolle artiesten naar adem snakken wegens een gebrek aan middelen, aan erkenning, en deze nefaste en steriele politiek moet kost wat kost vermeden worden. Charleroi danse heeft voor twee artiesten gekozen die wonen en werken in België en wiens artistieke ontwikkeling op een cruciaal moment van maturiteit is beland. Om hen de kans te geven tot volledige autonomie te komen willen we hen een zekerheid verschaffen die hen moet toelaten zich uitsluitend op hun artistiek werk te concentreren, ver van verstrooiing en zonder hun toevlucht te moeten zoeken tot toegevingen.
Concreet beschikken Louise Vanneste en Ayelen Parolin over een aanzienlijke financiële hulp van 150.000€ die ze naar wens kunnen aanwenden over een periode van drie jaar, volgens de prioriteiten die ze zelf stellen. Ze hebben een bureau ter beschikking in La Raffinerie en hebben voorrang in het gebruik van de dansstudio’s. Als tegenprestatie engageren ze zich om, naast hun creaties, in relatie te treden met het publiek van Charleroi danse op manieren die ze zelf bedenken. Ayelen, meer barok, en Louise, meer abstract, zijn beiden, weliswaar uitgaand van een erg van elkaar verschillende verbeelding, langzaamaan op weg om een krachtige poëzie in hun werk te ontsluieren, iets waarvoor ze de steun van Charleroi danse goed kunnen gebruiken.

In coproductie

Binnen haar missie van begeleiding en steun aan nieuwe creaties engageert Charleroi danse zich elk jaar in de coproductie van voorstellingen. Het betreft in de eerste plaats artiesten geassocieerd met de Fédération Wallonie-Bruxelles maar ook buitenlandse artiesten komen in aanmerking. De coproducties zijn gericht op zowel gevestigde choreografen als opkomende artiesten. De ondersteuning bestaat uit een financiële hulp; het gebruik van de dansstudio’s en een eventuele technische en administratieve ondersteuning alsook de programmering van hun werken in onze locaties in Brussel en Charleroi.

Voor het seizoen 2017-2018 coproduceert Charleroi danse de volgende artiesten en projecten van de Fédération Wallonie-Bruxelles:

Lara Barsacq Lost in Ballets russes
Alessandro Bernardeschi and Mauro Paccagnella El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido
Fanny Brouyaux De la poésie, du sport, etc.
Félicette Chazerand RONDES
Ondine Cloez Vacances vacance
Caroline Cornélis 10:10
Lorenzo de Angelis De la force exercée
Olga de Soto Mirage
Léa Drouet Boundary Games
Thomas Hauert How to proceed
Harold Henning The Old Loop
Youness Khoukhou Noon
Monia Montali et François Bodeux Ill seen
Bénédicte Mottart humanimal
Michèle Noiret création 2018
Albert Quesada It’s time
Jonathan Schatz Immersion
Thierry Smits / THOR We are woman
Pierre Larauza + Emmanuelle Vincent / t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e Mutante
Uiko Watanabe La mousse
Fré Werbrouck Murmurô
Erika Zueneli Allein !

Wat betreft internationale creaties coproduceert Charleroi danse de volgende projecten en artiesten:

Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero (B)
Bryan Campbell Square Dance
Eric Minh Cuong Castaing Phoenix
Malika Djardi 3
Jule Flierl Störlaut
Bruno Freire À la recherche du ___________.
Olivia Grandville À l’Ouest
Lisbeth Gruwez The Sea within
(LA) HORDE TO DA BONE
Ali Moini création 2018
Vilma Pitrinaite SOMAHOLIDAYS
Christian Rizzo d’à côté

Residenties en studioverblijf

Elk seizoen geeft Charleroi danse aan choreografen van de Fédération Wallonie-Bruxelles, maar ook aan internationale choreografen, de mogelijkheid om in residentie aan hun creaties te werken. Dit houdt in dat artiesten kunnen gebruik maken van de werkruimtes in Les Écuries en in La Raffinerie met de mogelijkheid om ter plaatse te logeren (enkel in Charleroi) en kunnen rekenen op een technische en administratieve begeleiding hetgeen hen toelaat hun artistiek project vorm te geven in optimale omstandigheden. De residenties gaan over het algemeen gepaard met een ondersteuning in de vorm van coproductie. Dialoog met het publiek, voorstelling van een etappe in hun werk, of een andere vorm van uitwisseling met het publiek kunnen georganiseerd worden op vraag van de artiesten, of in functie van de projecten van Charleroi danse. Deze kunnen zich spreiden over verschillende weken.

Het studioverblijf is een andere manier van ondersteuning die Charleroi danse biedt. Hier wordt aan artiesten of gezelschappen de mogelijkheid gegeven, parallel aan de residenties, om te werken aan een etappe in hun creatie of onderzoek met gratis gebruik van één van de zes studio’s in Les Écuries in Charleroi of in La Raffinerie in Brussel. Artiesten in studioverblijf kunnen eveneens genieten van een administratieve en technische ondersteuning alsook een artistieke kijk op hun werk. Studioverblijven duren tenminste één week en zijn er in de eerste plaats voor een opkomende choreograaf of dansgezelschap, maar andere kunstvormen kunnen overwogen worden, zolang het werk gerelateerd is aan dans.

Om uw kandidatuur voor een coproductie, residentie of studioverblijf in te dienen verwijzen we door naar onze pagina voor Professionals.

Certificat Danse et pratiques chorégraphiques

Certificat de formation continue
Janvier — Septembre 2020

Centrée sur la pratique et le développement d’une recherche artistique, cette formation supérieure croise pratique et théorie pour répondre aux attentes et nécessités de la profession en danse.

La formation se déroule à Bruxelles, à Charleroi et à Paris. Ce certificat se construit sur un partenariat entre Charleroi danse, l’opérateur culturel en charge des questions chorégraphiques sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’école de La Cambre (ENSAV), l’INSAS/Institut Supérieur des Arts du Spectacle et le Conservatoire Royal de Bruxelles, en collaboration avec la filière en Arts du spectacle de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication de l’Université Libre de Bruxelles et l’UO/Université ouverte.

Le certificat Danse et pratiques chorégraphiques s’inscrit à un niveau d’exigence correspondant à un Master dans l’enseignement supérieur (niveau 7). 
Il se déroule sous forme de 9 sessions et sur une période de 9 mois.

— OBJECTIFS DE LA FORMATION
* Offrir aux participants un approfondissement de différentes pratiques du corps ou de la création chorégraphique ; 

* Maîtriser les outils conceptuels et dramaturgiques de la création chorégraphique ; 

* Explorer une recherche originale, individuelle et collective ; 

* Aborder les conditions de mise en œuvre d’un projet avec une équipe sur un plateau ; 

* Stimuler la réflexion et la créativité des participants.

— DURÉE DE LA FORMATION
De janvier à septembre 2020
(équivalent à 25 crédits ECTS)

— PUBLIC VISÉ
Danseur, chorégraphe, artiste de 20 à 35 ans, dont la recherche est liée à la question du corps et du mouvement, titulaire d’un bachelor ou ayant au moins 3 ans d’expériences professionnelles.

— INTERVENANTS
Boris Charmatz, danseur, chorégraphe et directeur de l’association Terrain;
MarK Tompkins, danseur, chanteur chorégraphe et pédagogue ;
Meg Stuart, chorégraphe et danseuse ;
nora chipaumire, performeuse, chorégraphe et chercheuse en danse ;
Lia Rodrigues, chorégraphe, danseuse et directrice de la Lia Rodrigues Companhia de Danças
Brice Cannavo, créateur sonore et professeur à l’INSAS ;
Julie Petit-Etienne, créatrice lumière et professeur à l’INSAS ;
Olga de Soto, danseuse, chorégraphe et chercheuse en danse ;
Karel Vanhaesebrouck, auteur, dramaturge, professeur à l’ULB et directeur du CiASp.

— PROGRAMME
13 > 24 janvier 2020 — masterclass 1
Boris Charmatz

27 > 31 janvier 2020 — module 1
Dramaturgie, esthétique, corps, politique

17 > 28 février 2020 — masterclass 2
Mark Tompkins avec la participation de Meg Stuart

9 > 18 mars 2020 — module 2
Initiation à la création sonore et lumière
Julie Petit-Etienne & Brice Cannavo

25 mars > 4 avril 2020— module 3
(Festival LEGS)
Analyse de spectacles
Olga de Soto

6 > 17 avril 2020 — masterclass 3
nora chipaumire

27 avril > 8 mai 2020 — masterclass 4
Lia Rodrigues

15 > 20 juin 2020 — module 4
Camping, plateforme chorégraphique internationale, Paris

29 juin > 10 juillet 2020 — module 5
Recherche et développement de projets collectifs 
Olga de Soto

Septembre 2020
Certification, bilan et évaluation

SÉLECTION
Envoi d’un dossier de présélection de 5 Mo maximum pour le 26 juin 2019 par email uniquement à l’adresse suivante :

Le dossier de présélection se compose de :
– Un CV incluant la présentation détaillée du cursus suivi par le.la candidat.e ainsi que de ses pratiques professionnelles artistiques et corporelles
– Une lettre de motivation
– La présentation de l’état actuel des recherches)

AUDITIONS
19 et 20 septembre 2019
à Charleroi danse / La Raffinerie, Bruxelles

DROITS D’INSCRIPTION
1500€

INFORMATIONS

Training Programme

Om aan de noden van de sector het hoofd te bieden, organiseert Charleroi danse een doorlopend programma van lessen en workshops in La Raffinerie. Deze training laat de vele dansers in Brussel toe zich technisch te professionaliseren en hun onderzoek en improvisaties verder te ontwikkelen. De docenten zijn dansers en choreografen uit verschillende landen, die gekend staan voor hun pedagogische kunde en hun eigen manier van aanpak, en ze omspannen de verschillende technieken van hedendaagse dans. In het huidige seizoen wordt het programma aangevuld met wereld- en nieuwe folkloredans.

Bekijk hier het programma

Informatie & inschrijving:

+32 (0)71 23 01 33

MORNING DANCE CLASS
Lessen 8€ / 35€ per week

WORKSHOP
Variabele prijs

Brussel — La Raffinerie

Hip hop – du Tremplin à la Scène #3

Opgestart in 2009 is de professionele opleiding voor hiphopdansers, gecoördineerd door het Centre Culturel Jacques Franck, in samenwerking met andere culture actoren, toe aan zijn derde editie. In het gezelschap van la Compagnie Victor B, Théâtre de Namur, Centre Culturel de Namur, Mars – Mons arts de la scène, Centre Culturel régional du Centre – La Louvière, Théâtre de Liège, FLOW – Centre Euro-régional des cultures urbaines, de vereniging Lezarts Urbains, Grand Studio, Iles asbl Iles, Bureau International de la Jeunesse en la Compagnie Art Track doet Charleroi danse ook dit jaar mee aan dit avontuur. Het project, geïnitieerd door Jean-Claude Pambè Wayack en met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles, is een ideale manier om bij te dragen aan de erkenning en ontwikkeling van hiphop op professioneel niveau.
Le Tremplin vormt jonge artiesten gedurende één jaar en begeleidt hen naar een choreografisch werk. Tijdens een intensieve opleiding van verschillende weken, bestaande uit zowel theoretische en praktische modules gegeven door specialisten in de materie, kan een groep van ongeveer 20 artiesten zich perfectioneren in hun kunst door ze te verrijken met de verschillende stijlen die historisch gezien deel uitmaken van de hiphopbeweging: break, locking, popping, maar ook meer recente disciplines gelinkt aan dans in stedelijke context: house dance, krump, waacking, afro modern… Le Tremplin laat de deelnemers ook toe hun aanpak de professionaliseren door hen in aanraking te brengen met de technieken van choreografie, dramaturgie, scenografie, enz. Het programma sluit af met de voorstelling van hun creaties voor het publiek op de podia van de deelnemende theaters in het seizoen 2019-2020.

Met de sector van podiumkunsten

Brussels, Dance !

Van 1 februari tot 4 april staat in Brussel de dans centraal in al zijn diversiteit en vitaliteit!

Voor de derde editie richt Brussels, dance! opnieuw de schijnwerpers op de hedendaagse danscreatie.
Brussel trekt zowel Belgische als buitenlandse choreografen aan die zich laten bezielen door de dynamiek van onze inventieve en bruisende hoofdstad. Talentvolle makers creëren, ontmoeten elkaar en tonen hun werk in een levendige en creatieve stad.
Brussels, dance! is een initiatief dat uitgaat van 13 kunsthuizen. Het wil meer zichtbaarheid geven aan de hedendaagse dans en Brussel laten schitteren als hoofdstad van de dans! Daarnaast willen de organisatoren het publiek aanmoedigen om nieuwe plekken te ontdekken en de uitwisseling tussen publieken en kunstenaars bevorderen in dit culturele netwerk.

Voor deze editie brengen dertien cultuurhuizen hun programmatie samen onder het label “Brussels, dance!”. De Beursschouwburg, Charleroi danse / La Raffinerie, Garage 29, Kaaitheater, KVS, L’L, la Balsamine, La Bellone, le 140, Jacques Franck, Les Brigittines, de Hallen van Schaarbeek en het Théâtre National illustreren samen de rijkdom en diversiteit van de Brusselse dansscène en bieden hun publiek een open en gedurfd programma aan.

1 STAD
2 MAANDEN
13 CULTUURHUIZEN
50 DANSPRODUCTIES & TALKS
100 VOORSTELLINGEN

Bekijk het volledige programma op de website: www.brusselsdance.eu

Tour de Dance

Réseau international de Diffusion en
 Danse contemporaine, Tour de Dance a pour objectif de faciliter, d’optimiser et 
de mutualiser les tournées de spectacles chorégraphiques – généralement extra-européens – dans un périmètre géographique « restreint » et dans « un temps défini » en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg, en France, au Pays-Bas et en Allemagne.

Fondé en 2015, le réseau
 compte 5 membres-fondateurs :
 Le Théâtre de Liège (Belgique), Charleroi danse (Belgique), Les Théâtres de la
 Ville de Luxembourg (Luxembourg), La Comète – Scène Nationale de Châlons-en-Champagne (France), Holland Dance Festival à La Haye (Pays-Bas). En 2016,
 ces 5 membres-fondateurs ont été rejoints par le Concertgebouw – Cultuurcentrum de Bruges (Belgique), La Scène Nationale
 61 d’Alençon (France), Les deux
 Scènes de Besançon (France), tanzhaus nrw (Allemagne).

La fédération de ces 9 maisons de diffusion et de production d’œuvres chorégraphiques internationales permet d’importantes économies d’échelles en termes de coûts de voyages et d’accueils. Elle offre aussi aux publics une variété de programmation importante, axée sur la diversité culturelle, sortant souvent des sentiers battus.

Cette saison, plusieurs spectacles sont invités dans ce « tour ». Charleroi danse a proposé le spectacle du Brésilien Bruno Beltrão, Inoah, pièce pour 10 danseurs. Cinq lieux à l’origine du réseau, Charleroi danse, le Théâtre de Liège, Concertgebouw Brugge en partenariat avec Cultuurcentrum Brugge, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg et La Comète, l’accueilleront durant le mois d’octobre ainsi que quatre autres lieux qui s’associent pour l’occasion, Vooruit Gent, STUK Leuven, Theater Freiburg et Mars – Mons arts de la scène.

Une tournée de 12 représentations de Inoah dont l’organisation et la production déléguée sont assurées
par Charleroi danse :

02 & 03.10.2019
Vooruit, Gent (BE)

06.10.2019
Charleroi danse / Les Écuries, Biennale Internationale
de la danse, Charleroi (BE)

09.10.2019
STUK Leuven (BE)

12 & 13.10.2019
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (LU)

15 & 16.10.2019
Théâtre de Liège (BE)

18 octobre 2019
La Comète, Châlons-en-Champagne (FR)

20 octobre 2019
Theater Freiburg (DE)

23 octobre 2019
Concertgebouw Brugge (BE)

25 octobre 2019
Mars – Mons arts de la scène (BE)