Met het publiek

Het hele seizoen lang organiseert Charleroi danse activiteiten die het brede publiek wil laten kennis maken met het universum van de dansers en choreografen die geprogrammeerd staan, maar ook met de realiteit en de dagdagelijkse werking van een choreografisch centrum: rondleidingen op onze locaties La Raffinerie en Les Écuries, projecten in samenwerking met buurtverenigingen en stages voor studenten zijn enkele voorbeelden van wat er gepland staat.

Ontmoetingsmomenten, kennismaking met de artiesten, residenties, workshops, conferenties en andere activiteiten maken eveneens deel uit van ons programma.

Aansluitend op de voorstelling
Dans op het witte doek

Van januari tot juni 2018 werkt Charleroi danse samen met Quai 10 in Charleroi op het thema van dans in films: een selectie van films die de dans in al haar vormen onder de aandacht brengt.
Bij elke vertoning hoort er ook een ontmoetingsmoment (conferentie, workshop, feestje,…) of een animatie.

— 21.02 à 18:00 : That’s dancing!, Jack Haley Jr (1985).

— 22.02 à 20:30 : Saturday Night Fever, John Badham (1978).

— 17.04 à 18:00 : West Side Story, Jerome Robbins & Robert Wise (1961).

— 10.06 à  18:00 : All That Jazz, Bob Fosse (1979).

Quai10
Quai Arthur Rimbaud, 10
6000, Charleroi


Informatie : arnaud.baugnee@charleroi-danse.be
+32 (0)71 23 01 32

Voorstelling van het seizoen

In juni 2018 zijn er twee avonden gepland waar Charleroi danse het programma van het nieuwe seizoen 2018-2019 aan het publiek zal voorstellen.
Van harte welkom om jullie in avant-première te laten verrassen door wat het nieuwe dansseizoen in petto heeft en misschien alvast jullie culturele agenda te plannen!

14 juni 2018 — CHARLEROI Les Écuries
15 juni 2018 — BRUXELLES La Raffinerie

Jong publiek

Charleroi danse wil vanaf nu alle generaties betrekken bij hedendaagse dans.
En zo zullen we ook de allerkleinsten onder ons verwennen met een programma speciaal voor het jonge publiek.
Bekijk hier het programma

Viens fêter ton anniversaire aux Écuries, à Charleroi !

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Gratis ticket voor de voorstelling, vieruurtje en cadeautje + uitzonderlijk tarief van 3€/kind voor de vriendjes en vriendinnetjes.

– Zondag 18 februari naar aanleiding van de voorstelling d’à côté, van Christian Rizzo (voor zij die geboren zijn tussen 3 februari en 3 maart)
– Zaterdag 9 juni met Big Bears Cry Too, van Miet Warlop

Informatie en reservatie (verplicht):
ticket@charleroi-danse.be
+32 (0)71 20 56 40

Les mercredis — Ateliers de danse

Peggy Francart organiseert dansworkshops over de thema’s gelinkt aan het programma van Charleroi danse. Hedendaags repertoire, lichamen in al hun vormen, tot monsterlijk toe, zijn enkele begrippen die op een ludieke en creatieve manier aan bod zullen komen. De cyclus sluit af met een voorstelling voor publiek, in het kader van de Internationale Dag van de dans op 29 april 2018.

Informatie & inschrijving: vanessa@charleroi-danse.be
+32 (0)71 50 92 87

Elke woensdag van 18.10.2017 tot 27.06.2018 (uitgezonderd schoolvakanties)
16:00 > 18:00 — voor kinderen (6+)
19:00 > 21:00 — voor volwassenen

Gratis

Charleroi — Les Écuries

Stages tijdens de schoolvakanties

Speciaal voor de kinderen van Molenbeek organiseert Charleroi danse in samenwerking met het Huis van Culturen en Sociale Samenhang stages tijdens de schoolvakanties.

Stage de carnaval

In februari verwelkomen we de dansers Grégory Grosjean en Gabriella Iacono die spelenderwijs kinderen op sleeptouw zullen nemen in wat een ludieke en inventieve dansstage is: evenwichtsoefeningen, voetenmotoriek (hinkelen, twister), spelletjes rond ritme, geheugen en ruimte. Elk kind zal zijn dansje uit het hoofd leren en het de andere kinderen aanleren. Het doel van de stage is om kleine choreografieën te creëren voor groepen van 3 tot 5 kinderen.

Maandag 12 tot vrijdag 16 februari 2018 – 09:00 > 12:00
Voor kinderen tussen 6 en 9 jaar

Tarief: 35€ voor kinderen uit Molenbeek of die in de gemeente school lopen / 60€ voor de anderen.

BRUSSEL La Raffinerie

Informatie & inschrijving:
ludovica@charleroi-danse.be
+32 (071) 23 01 33

Dans voor beginners

Elke dinsdag, woensdag en vrijdag is iedereen welkom om te komen dansen !
#allepubliek #ookvoorkinderen #brussel #charleroi

Les mardis — Mouvement et bien-être

In Brussel organiseert Fernando Martín, danser en choreograaf, een reeks workshops in beweging en fitheid. Deze lessen zijn er voor iedereen die bepaalde danstechnieken en vormen van wel-zijn wil ontdekken, zoals Do-In (auto-massages), chi-kung (energiestromen), stretching-yoga en, uiteraard, hedendaagse dans.
Een wekelijkse les om fit te blijven en zich bewuster te worden van zijn of haar lichaam.

Informatie & inschrijving:
ludovica@charleroi-danse.be
+32 (0)71 23 01 33

Elke dinsdag tussen 17.10.2017 en 26.06.2018 (uitgezonderd schoolvakanties):
19:30 > 21:00

Tarief: 5€/les

Brussel — La Raffinerie

Les mercredis — Ateliers de danse

Peggy Francart organiseert dansworkshops over de thema’s gelinkt aan het programma van Charleroi danse. Hedendaags repertoire, lichamen in al hun vormen, tot monsterlijk toe, zijn enkele begrippen die op een ludieke en creatieve manier aan bod zullen komen. De cyclus sluit af met een voorstelling voor publiek, in het kader van de Internationale Dag van de dans op 29 april 2018.

Informatie & inschrijving: vanessa@charleroi-danse.be
+32 (0)71 50 92 87

Elke woensdag van 18.10.2017 tot 27.06.2018 (uitgezonderd schoolvakanties)
16:00 > 18:00 — voor kinderen (6+)
19:00 > 21:00 — voor volwassenen

Gratis

Charleroi — Les Écuries

Les vendredis — Atelier de mouvements destinés à des 55+

De bewegingsworkshops gegeven door Fernando Martín in Charleroi worden voortgezet. Gericht op personen van 55 jaar of ouder, beogen ze de beweeglijkheid en soepelheid te bevorderen aan de hand van ademhalingsoefeningen, automassage, stretching alsook specifieke technieken ontleend aan chi-kung, Do-In en yoga.

Informatie & inschrijving:
vanessa@charleroi-danse.be
+32 (0)71 50 92 87

Elke vrijdag van 20.10.2017 tot 29.06.2018 (uitgezonderd schoolvakanties):
10:30 > 12:30

Tarief : 20€/jaar

Charleroi — Les Écuries

Scholen

De initiatie tot dans en lichaamsbeleving zal verplicht deel uitmaken van de scholencurricula door het in werking treden van het parcours van culturele en artistieke vorming (PECA). Het kan eveneens een methodologische invalshoek zijn voor een specifiek pedagogisch doel. We staan open voor de vragen van leerkrachten en hebben een gamma aan educatief materiaal ter beschikking. Dus, leerkrachten, neem contact met ons op, laat ons weten wat jullie noden en verwachtingen zijn en zo kunnen we samen een gepast pedagogisch traject uitwerken.

Ben u leerkracht? Consulteer onze pagina voor professionals

ÉKLA / Dans op School

Elk jaar, in samenwerking met Ékla – Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse (CDWEJ), programmeert Charleroi danse in Les Écuries ontmoetingen n.a.v. het initiatief Dans op School. Deze ontmoetingen nemen de vorm aan van een voorstelling van de workshops waar het ganse jaar, in het kader van het programma Kunst op School, in talloze Waalse scholen is aan gewerkt. Leerlingen van jongs af aan initiëren tot het artistieke, hun kijk hierop trainen door hen aan te zetten tot een kritische reflectie van wat ze zien, of simpelweg hen de mogelijkheid geven zich te wijden aan de creatie van een project, zijn belangrijk om aan de samenleving van morgen te bouwen.
Doorheen het schooljaar, in een samenwerking tussen leerkracht en artiest, beleven leerlingen de ervaring van een creatieproces. Aan het einde van een traject van workshops in de klas, waar de aandacht gaat naar onderzoek en uitproberen, is het tijd voor een kleine voorstelling. Een voorstelling die, eerder dan een afgewerkt product, een etappe is in het proces van creatie. Hoewel broos en kortstondig is dit moment van ontmoeting met het publiek belangrijk in het creatieve proces van de leerlingen en laat het hen toe uit te wisselen met hun collega’s uit gans Wallonië. Een uitwisseling die zich kenmerkt door hartelijkheid en nieuwsgierigheid. Tijdens deze ontmoetingen zijn de leerlingen zowel acteurs, dansers, auteurs als toeschouwers.
Dit jaar vinden de ontmoetingen plaats op 26 en 27 april.

Verankerd in Molenbeek

La Raffinerie was in haar industrieel verleden een kloppend hart in Molenbeek. Ze moet een rol kunnen blijven spelen in de buurt door aan de hand van een reeks activiteiten het brede publiek te sensibiliseren voor dans.
Bruggen bouwen, banden aanhalen, nieuwe interesses opwekken, La Raffinerie ijvert om nieuwe vormen van samenwerking en ontmoeting met de lokale gemeenschap te vinden. De artiesten die door Charleroi danse gekozen en ondersteund worden werken nauw samen met de scholen en verenigingen en ontwikkelen originele artistieke projecten.
La Raffinerie programmeert regelmatig activiteiten voor een jong publiek waaronder voorstellingen in samenwerking met het Huis van Culturen en Sociale Samenhang. De deuren van La Raffinerie staan open voor leerlingen en het brede publiek, ook tijdens de schoolvakanties wanneer er creatieve stages worden gegeven voor de allerjongsten onder ons.
Op termijn zal een kinderprogrammatie het licht zien met als doel kinderen uit de buurt te laten deelnemen aan de initiatiereeks “des danses Compotoreines” en hun mama’s de gelegenheid te geven zich te ontspannen of misschien zelf een danspasje te wagen.

Informatioe:
ludovica@charleroi-danse.be
+32 (0)71 23 01 33

Première danse à Molenbeek

Er is een leeftijd waarop dans spontaan is, zonder schroom… alsof aangeboren. Men observeert dit bij kinderen tussen 2,5 en 6 jaar. Deze eerste, vrije, dans is echter gelinkt aan de sociologische en culturele context. Ze neemt verschillende vormen aan, afhankelijk van afkomst en cultuur. Het volstaat om te kijken naar de verschillende dansen die er bestaan om de rijkdom van deze kunstvorm, en de echte betekenis van dit volksbegrip te begrijpen: tango, salsa, hip hop, tecktonik, wals, slow, disco, sardane, flamenco, zoulou, haka, oriëntaalse dans, twist, Indische dans, country, tribale dans, polka, break dance, folkloristische dans, jump, klassieke dans, enz.
De serie “Mijn eerste dans” wil deze prille choreografische bewegingen vastleggen door kinderen uit Molenbeek te filmen. Zo willen we een databank genereren van dansende kinderen uit de buurt, een soort geheugen, een cartografie van de vrije beweging van deze generatie.
Aan het einde van de opnames zullen we beschikken over een unieke verzameling van portretten van kinderen, in al hun specificiteit wat betreft gelaat en lichaam, die zo een universeel beeld geeft van de kindertijd in beweging in Molenbeek. De serie zal aan het gemeentehuis overhandigd worden, een vreugdevolle herinnering aan deze generatie die zal bewaard worden als een voetafdruk voor toekomstige generaties.

Met de dansers
Choreografen in residentie, Ayelen Parolin en Louise Vanneste

Als enig choreografisch centrum van de Fédération Wallonie-Bruxelles, heeft Charleroi danse een dubbele verantwoordelijkheid: naar het publiek toe, en naar de artiesten. Voor het publiek is er een nieuw actiebeleid uitgewerkt. Voor de artiesten, naast ad hoc acties, moet er op langere termijn nagedacht worden. Voor de periode 2017 tot 2020 heeft Charleroi danse zich geëngageerd om de creaties van de choreografen Ayelen Parolin en Louise Vanneste te produceren en te programmeren en hen te begeleiden in hun creatief proces.
Waarom deze residenties, en wat houden ze in? Voor de nieuwe directie van Charleroi danse komt het erop aan om de plaats van de artiest in het hart van het project te herdefiniëren door de contouren van het hart te hertekenen. Men stelt nl. vast dat verschillende beloftevolle artiesten naar adem snakken wegens een gebrek aan middelen, aan erkenning, en deze nefaste en steriele politiek moet kost wat kost vermeden worden. Charleroi danse heeft voor twee artiesten gekozen die wonen en werken in België en wiens artistieke ontwikkeling op een cruciaal moment van maturiteit is beland. Om hen de kans te geven tot volledige autonomie te komen willen we hen een zekerheid verschaffen die hen moet toelaten zich uitsluitend op hun artistiek werk te concentreren, ver van verstrooiing en zonder hun toevlucht te moeten zoeken tot toegevingen.
Concreet beschikken Louise Vanneste en Ayelen Parolin over een aanzienlijke financiële hulp van 150.000€ die ze naar wens kunnen aanwenden over een periode van drie jaar, volgens de prioriteiten die ze zelf stellen. Ze hebben een bureau ter beschikking in La Raffinerie en hebben voorrang in het gebruik van de dansstudio’s. Als tegenprestatie engageren ze zich om, naast hun creaties, in relatie te treden met het publiek van Charleroi danse op manieren die ze zelf bedenken. Ayelen, meer barok, en Louise, meer abstract, zijn beiden, weliswaar uitgaand van een erg van elkaar verschillende verbeelding, langzaamaan op weg om een krachtige poëzie in hun werk te ontsluieren, iets waarvoor ze de steun van Charleroi danse goed kunnen gebruiken.

In coproductie

Binnen haar missie van begeleiding en steun aan nieuwe creaties engageert Charleroi danse zich elk jaar in de coproductie van voorstellingen. Het betreft in de eerste plaats artiesten geassocieerd met de Fédération Wallonie-Bruxelles maar ook buitenlandse artiesten komen in aanmerking. De coproducties zijn gericht op zowel gevestigde choreografen als opkomende artiesten. De ondersteuning bestaat uit een financiële hulp; het gebruik van de dansstudio’s en een eventuele technische en administratieve ondersteuning alsook de programmering van hun werken in onze locaties in Brussel en Charleroi.

Voor het seizoen 2017-2018 coproduceert Charleroi danse de volgende artiesten en projecten van de Fédération Wallonie-Bruxelles:

Lara Barsacq Lost in Ballets russes
Alessandro Bernardeschi and Mauro Paccagnella El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido
Fanny Brouyaux De la poésie, du sport, etc.
Félicette Chazerand RONDES
Ondine Cloez Vacances vacance
Caroline Cornélis 10:10
Lorenzo de Angelis De la force exercée
Olga de Soto Mirage
Léa Drouet Boundary Games
Thomas Hauert How to proceed
Harold Henning The Old Loop
Youness Khoukhou Noon
Monia Montali et François Bodeux Ill seen
Bénédicte Mottart humanimal
Michèle Noiret création 2018
Albert Quesada It’s time
Jonathan Schatz Immersion
Thierry Smits / THOR We are woman
Pierre Larauza + Emmanuelle Vincent / t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e Mutante
Uiko Watanabe La mousse
Fré Werbrouck Murmurô
Erika Zueneli Allein !

Wat betreft internationale creaties coproduceert Charleroi danse de volgende projecten en artiesten:

Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero (B)
Bryan Campbell Square Dance
Eric Minh Cuong Castaing Phoenix
Malika Djardi 3
Jule Flierl Störlaut
Bruno Freire À la recherche du ___________.
Olivia Grandville À l’Ouest
Lisbeth Gruwez The Sea within
(LA) HORDE TO DA BONE
Ali Moini création 2018
Vilma Pitrinaite SOMAHOLIDAYS
Christian Rizzo d’à côté

Residenties en studioverblijf

Elk seizoen geeft Charleroi danse aan choreografen van de Fédération Wallonie-Bruxelles, maar ook aan internationale choreografen, de mogelijkheid om in residentie aan hun creaties te werken. Dit houdt in dat artiesten kunnen gebruik maken van de werkruimtes in Les Écuries en in La Raffinerie met de mogelijkheid om ter plaatse te logeren (enkel in Charleroi) en kunnen rekenen op een technische en administratieve begeleiding hetgeen hen toelaat hun artistiek project vorm te geven in optimale omstandigheden. De residenties gaan over het algemeen gepaard met een ondersteuning in de vorm van coproductie. Dialoog met het publiek, voorstelling van een etappe in hun werk, of een andere vorm van uitwisseling met het publiek kunnen georganiseerd worden op vraag van de artiesten, of in functie van de projecten van Charleroi danse. Deze kunnen zich spreiden over verschillende weken.

Het studioverblijf is een andere manier van ondersteuning die Charleroi danse biedt. Hier wordt aan artiesten of gezelschappen de mogelijkheid gegeven, parallel aan de residenties, om te werken aan een etappe in hun creatie of onderzoek met gratis gebruik van één van de zes studio’s in Les Écuries in Charleroi of in La Raffinerie in Brussel. Artiesten in studioverblijf kunnen eveneens genieten van een administratieve en technische ondersteuning alsook een artistieke kijk op hun werk. Studioverblijven duren tenminste één week en zijn er in de eerste plaats voor een opkomende choreograaf of dansgezelschap, maar andere kunstvormen kunnen overwogen worden, zolang het werk gerelateerd is aan dans.

Om uw kandidatuur voor een coproductie, residentie of studioverblijf in te dienen verwijzen we door naar onze pagina voor Professionals.

Training Programme

Om aan de noden van de sector het hoofd te bieden, organiseert Charleroi danse een doorlopend programma van lessen en workshops in La Raffinerie. Deze training laat de vele dansers in Brussel toe zich technisch te professionaliseren en hun onderzoek en improvisaties verder te ontwikkelen. De docenten zijn dansers en choreografen uit verschillende landen, die gekend staan voor hun pedagogische kunde en hun eigen manier van aanpak, en ze omspannen de verschillende technieken van hedendaagse dans. In het huidige seizoen wordt het programma aangevuld met wereld- en nieuwe folkloredans.

Bekijk hier het programma

Informatie & inschrijving:
ludovica@charleroi-danse.be
+32 (0)71 23 01 33

MORNING DANCE CLASS
Lessen 8€ / 35€ per week

WORKSHOP
Variabele prijs

Brussel — La Raffinerie

Hip hop – du Tremplin à la Scène #3

Opgestart in 2009 is de professionele opleiding voor hiphopdansers, gecoördineerd door het Centre Culturel Jacques Franck, in samenwerking met andere culture actoren, toe aan zijn derde editie. In het gezelschap van la Compagnie Victor B, Théâtre de Namur, Centre Culturel de Namur, Mars – Mons arts de la scène, Centre Culturel régional du Centre – La Louvière, Théâtre de Liège, FLOW – Centre Euro-régional des cultures urbaines, de vereniging Lezarts Urbains, Grand Studio, Iles asbl Iles, Bureau International de la Jeunesse en la Compagnie Art Track doet Charleroi danse ook dit jaar mee aan dit avontuur. Het project, geïnitieerd door Jean-Claude Pambè Wayack en met de steun van de Fédération Wallonie-Bruxelles, is een ideale manier om bij te dragen aan de erkenning en ontwikkeling van hiphop op professioneel niveau.
Le Tremplin vormt jonge artiesten gedurende één jaar en begeleidt hen naar een choreografisch werk. Tijdens een intensieve opleiding van verschillende weken, bestaande uit zowel theoretische en praktische modules gegeven door specialisten in de materie, kan een groep van ongeveer 20 artiesten zich perfectioneren in hun kunst door ze te verrijken met de verschillende stijlen die historisch gezien deel uitmaken van de hiphopbeweging: break, locking, popping, maar ook meer recente disciplines gelinkt aan dans in stedelijke context: house dance, krump, waacking, afro modern… Le Tremplin laat de deelnemers ook toe hun aanpak de professionaliseren door hen in aanraking te brengen met de technieken van choreografie, dramaturgie, scenografie, enz. Het programma sluit af met de voorstelling van hun creaties voor het publiek op de podia van de deelnemende theaters in het seizoen 2019-2020.

Met de sector van podiumkunsten

Brussels, Dance !

Van 1 februari tot 31 maart staat in Brussel de dans centraal in al zijn diversiteit en vitaliteit!

Voor de derde editie richt Brussels, dance! opnieuw de schijnwerpers op de hedendaagse danscreatie.
Brussel trekt zowel Belgische als buitenlandse choreografen aan die zich laten bezielen door de dynamiek van onze inventieve en bruisende hoofdstad. Talentvolle makers creëren, ontmoeten elkaar en tonen hun werk in een levendige en creatieve stad.
Brussels, dance! is een initiatief dat uitgaat van 13 kunsthuizen. Het wil meer zichtbaarheid geven aan de hedendaagse dans en Brussel laten schitteren als hoofdstad van de dans! Daarnaast willen de organisatoren het publiek aanmoedigen om nieuwe plekken te ontdekken en de uitwisseling tussen publieken en kunstenaars bevorderen in dit culturele netwerk.

Voor deze editie brengen dertien cultuurhuizen hun programmatie samen onder het label “Brussels, dance!”. De Beursschouwburg, Charleroi danse / La Raffinerie, Garage 29, Kaaitheater, KVS, L’L, la Balsamine, La Bellone, le 140, Jacques Franck, Les Brigittines, de Hallen van Schaarbeek en het Théâtre National illustreren samen de rijkdom en diversiteit van de Brusselse dansscène en bieden hun publiek een open en gedurfd programma aan.

1 STAD
2 MAANDEN
13 CULTUURHUIZEN
50 DANSPRODUCTIES & TALKS
100 VOORSTELLINGEN

Bekijk het volledige programma op de website: www.brusselsdance.eu