Atelier tous publics, gratuit sur réservation obligatoire
 
Informations :
pauline.mazeaud@charleroi-danse.be
+ 32 (0)71 23 01 32

LAND CONNEXION PRACTICES

Hiatus / Daniel Linehan & Michael Helland

HIATUS: mogelijkheden naar het Hier en Nu
Hiatus creëert nieuwe mogelijkheden voor zinvolle betrokkenheid, met als doel om een diepgaande publieksrelatie verder te vergroten en te versterken. Door te vertrekken vanuit een zorg naar zowel onszelf als naar een brede gemeenschap, willen we een ruimte creëren waar onze waarden resoneren met die van het publiek.

Tijdens Land Connection Practices begeleiden Daniel Linehan en Michael Helland fysieke bewegingspraktijken om ons te helpen verbinding te maken met onze zintuigen en met onze omgeving.
Daniel Linehan en Michael Helland hebben meer dan 15 jaar ervaring in dans en choreografie. Ze delen een diepe interesse in het onderzoeken van de relatie tussen ons lichaam en de omgeving waarin we leven. Tijdens Land Connection Practices stellen ze activiteiten voor waarin we de verbinding tussen ons lichaam en de aarde koesteren, rekening houdend met het gegeven dat onze lichamen opgebouwd zijn uit dezelfde mineralen, wateren en elementen als deze aarde, ons thuis.
We onderzoeken bewegingsoefeningen die ons verbinden met de dynamische omgeving en bewustzijnsoefeningen die onze zintuigen openen en ons naar een volledige belichaming in het hier en nu brengen. Het zijn oefeningen die ons verbinden met onze ademhaling en waarbij we toestaan dat onze ademhaling ons gevoel van vitaliteit versterkt. Dit is een kans om onze omgevingen los te laten én te ontvangen, maar ook een kans om wakker te worden en verlevendigd te worden door de energie van de andere levende wezens om ons heen. Een park is een door mensen gecultiveerde plek, maar ook een plek die beantwoordt aan een menselijke basisbehoefte om zich te verbinding met het meer-dan-menselijke; met het groene gras, de blauwe lucht en de levende wezens die erboven vliegen en zich eronder ingraven.

We zullen samen staan, lopen, luisteren, praten en dansen om, met ons hele lichaam en onze volle aandacht, een plek in het hier en nu te bewonen. We zullen oefenen in het verbinding met en het bijdragen aan het verhaal van de grond dat onze aanwezigheid ondersteunt.

CREDITS
Concept & guidance Daniel Linehan, Michael Helland
Production Hiatus (Brussels, BE)
Daniel Linehan is Creative Associate at deSingel International Arts

Sat. 03.10.2020
13:30
Bruxelles - La Raffinerie
praktijken
2h00