Festival LEGS

tweede editie

Lange tijd was het wonder van de choreografische creatie ondoorgrondelijk, maar sinds enkele decennia staat de danser niet langer in de kou. Hij beschikt over een erfgoed en een breder draagvlak in de samenleving, en hoeft niet langer te aarzelen om zijn eigen artistiek domein als referentie te nemen.
LEGS nodigt uit om terug te kijken naar het erfgoed als bron van inspiratie en onderzoek dat aanleunt bij referenties die gehoor vinden bij het publiek.

19.03 > 03.04.2021
Brussel - La Raffinerie