Het project

Als choreografisch centrum van de Fédération Wallonie-Bruxelles is Charleroi danse met zijn verschillende missies het enig instituut dat beantwoordt aan de noden van de actuele dans. Charleroi danse biedt het publiek elk seizoen een ambitieus en internationaal programma en organiseert daarnaast specifieke evenementen. Twee orgelpunten in het jaar van Charleroi danse zijn de internationale dansbiënnale in de herfst, en LEGS, elke lente, dat de geschiedenis van de dans in de kijker zet.

Charleroi danse ontplooit zijn activiteiten op twee sites in twee steden. La Raffinerie in Brussel is een plek gewijd aan dans als vak en richt zich in de eerste plaats op professionelen. Men vindt er 5 bureaus voor productie en diffusie van de Fédération Wallonie-Bruxelles, er worden opleidingen en workshops georganiseerd, artiesten in residentie kunnen er aan hun onderzoek werken en hebben studio’s tot hun beschikking en het publiek kan er genieten van een gevarieerd programma.
Begaan met de toekomst van dans is Charleroi danse bezig met het ontwikkelen van een dansopleiding in Franstalig België, in samenwerking met de volgende partners: l’école d’art La Cambre, l’ULB, l’Université ouverte de Charleroi, l’INSAS en Le Conservatoire royal de Bruxelles. De opleiding zal in het begin slechts een certificaat uitreiken, maar zal op termijn evolueren naar een Master in dans.
Gesitueerd in het hart van Molenbeek, organiseert La Rafinnerie verschillende activiteiten en ontmoetingen voor de bewoners van de gemeente.

Les Écuries in Charleroi richt zich in de eerste plaats op het brede publiek. Met een doorlopend programma en een professionele omkadering kan het publiek duiken in de rijkdom van de choreografische kunst. Opkomende of gevestigde artiesten, Belgische of buitenlandse, actuele dans of dans binnen historisch perspectief, willen de kijk van het publiek op dans verrijken. Met een residentie en 3 studio’s kunnen ook hier artiesten in de best mogelijke omstandigheden aan hun onderzoek werken.

Geschiedenis

Het choreografisch centrum van de Fédération Wallonie-Bruxelles is opgerezen uit het voormalige Ballet royal de Wallonie en heeft op radicale wijze de koers gezet naar hedendaagse dans. Frédéric Flamand stond er aan het hoofd van 1991 tot 2004 en heeft van het centrum een gevestigde waarde gemaakt, niet alleen in Brussel en Wallonië maar ook op internationaal vlak.

In 2004 nam Vincent Thirion het roer over, samen met drie noemenswaardige artiesten van de Franstalige culturele scène in België – Michèle Anne De Mey, Thierry De Mey en Pierre Droulers. Dit kwartet trad in dienst op 1 juli 2005 voor twee opeenvolgende mandaten van 5 jaar.

Sinds januari 2017 staat Annie Bozzini aan het hoofd van Charleroi danse. Met twintig jaar ervaring in de danswereld, wil ze het centrum zoveel mogelijk doen aansluiten bij de noden van zowel artiesten als publiek, en in het bijzonder de jongeren. Voortaan concentreren de activiteiten van het instituut zich volledig op de ontwikkeling van dans op een grondgebied, met als motor “samen dans beleven”.

De twee plaatsen

La Raffinerie

Rue de Manchesterstraat 21
B 1080 Bruxelles

Gebouwd in het midden van de 19de eeuw, vormt de voormalige suikerraffinaderij Gräffe, met zijn bakstenen muren en geraamte uit ijzer en gietijzer, een belangrijke getuige van het industrieel verleden van de Hertogin van Brabantwijk.
In 1979 kregen de gebouwen een culturele bestemming. Het Plan K organiseerde er theater- en dansvoorstellingen, concerten, films, tentoonstellingen.
Begin 2000 werden grote renovatiewerken uitgevoerd door het Belgisch bureau Art & Build en het vernieuwde gebouw werd officieel ingehuldigd in maart 2004. Vandaag huisvest La Raffinerie de Brusselse afdeling van Charleroi danse, Choreografisch Centrum van de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Voor een vraag over het gebruik van één van onze ruimtes verwijzen we door naar onze pagina voor Professionals

Les Écuries

Boulevard Pierre Mayence 65c
B 6000 Charleroi

Bij de oprichting van Charleroi danse vonden de voorstellingen meestal plaats in het Palais des Beaux-Arts van Charleroi, en in het geval van één of ander evenement, ook op emblematische sites zoals het voormalige Musée de l’Industrie in de gebouwen van La Providence, de oude zwembaden in la rue du Fort et de Couillet (Piscine Solvay), l’Université du Travail, de toenmalig verlaten site van Bois du Cazier, enz.
Na een jarenlange zoektocht, en enkele vruchteloze pogingen, doet zich uiteindelijk in 1998 een kans voor met de gebouwen van de rijkswacht aan de boulevard Mayence die slechts voor een deel in gebruik waren. Na onderhandelingen met de schepen van cultuur van de stad Charleroi en een goedwillende, geëngageerde verantwoordelijke van de rijkswacht mag Charleroi danse een deel van de site in gebruik nemen. Met eigen middelen, alsook de steun van het stadsbestuur, beginnen de werkzaamheden. De voormalige manege wordt omgevormd tot één van de mooiste danspodia van de Fédération Wallonie-Bruxelles, met een volledig uitgerust plateau van 400m2 en een dansstudio van 100m2. Twee andere gebouwen worden onder handen genomen en huisvesten nu de kantoren van Charleroi danse, een bar, een tweede, kleinere studio en de technische ateliers.
Dankzij de erkenning van de kwaliteit van het werk van Charleroi danse en de constructieve dialoog met het stadsbestuur krijgt het centrum in 2015 nieuwe studio’s en aangrenzende panden, ontworpen door sterarchitect Jean Nouvel, in samenwerking met het Belgische architectenbureau MDW ARCHITECTURE. Dit stelt Charleroi danse vandaag in staat om zijn ambities ten volle te realiseren. Het centrum is er ondertussen in geslaagd om zijn rol als belangrijke speler in de podiumkunsten van de Fédération Wallonie-Bruxelles te bevestigen en te consolideren en is tevens één van diens belangrijkste culturele vertegenwoordigers op internationaal niveau.

Het team

Fabienne Aucant
Direction générale et artistique

Bertrand Lahaut
Adjoint à la direction

Frédéric Barbier
Responsable Technique — Les Écuries

Louise Basua
Entretien — La Raffinerie

Thomas Beni
Responsable Technique — La Raffinerie

Marianne Blomme
Ressources humaines

Coralline Collignon
Accueil artistique, suivi de production

Sarah Dauvin
Entretien — Les Écuries

Andréia De Sa Batista
Entretien — Les Écuries

Martin Dewez
Administration — La Raffinerie

Celia Díaz y Andrés
Relations aux publics & Médiation

Stéphanie Djezar
Billetterie

Vladyslav Drovikov
Technique et Maintenance — La Raffinerie

Carine Dujeux
Comptabilité

Jean-Pierre Fiong
Stagiaire technique — Les Écuries

Aliénor Georis
Régie lumière, technique — Les Écuries

Marie Hellin
Communication

Kevin Hottat
Régie lumière, technique — Les Écuries

Alain Joachim
Régie Plateau, technique — Les Écuries

Thomas Martin
Stagiaire technique — La Raffinerie

Pauline Mazeaud
Communication et médiation digitales

Xavier Meeus
Régie son, Technique — La Raffinerie

Rémy Nelissen
Régie lumière, Technique — La Raffinerie

Fabienne Pezzuto
Administration & Finances

Maurizio Pipitone
Régie plateau, Technique — Les Écuries

Ludovica Riccardi
Relations aux publics, Médiation & Gestion de projets

Jean Roesing
Régie vidéo et son, Technique — La Raffinerie

Nathalie Ruban
Entretien — Les Écuries

Fanny Van Leliendael
Directrice de la communication & relations presse

Isabelle Verheiden
Administration, Suivi de Production

 
 
 
Pour toute candidature spontanée, merci de vous adresser exclusivement à Marianne Blomme, Responsable des Ressources humaines :

 


Conseil d’administration

Président
Michel Coulon

Vice-présidente
Véronique Salvi

Membres
Bénédicte Anciaux
Julie Bougard
Julie Bouniton
Dominique Cabiaux
Frédéric Consoli
Benjamin Debroux

Olivier Devaux
Julien Libotte
Bénédicte Marin
Michel Mommerency
Claudine Nouwens
Rosa Vaccaro
Jean-Marie Verberght
Pascal Verhulst

Commissaire aux comptes
RSM InterAudit
Thierry Lejuste
Céline Arnaud

Observateurs
Guy Gypens
Michèle Noiret
Laurie Spilette
Louise Vanneste
Fonds St’art SA


Externe Medewerkers

Visuele identiteit
gr20paris

Sociaal Secretariaat
SD Worx

Revisor
RSM InterAudit

IT Manager
Kevin Goffart

De artiesten

Voor de periode 2017 tot 2020 heeft Charleroi danse zich geëngageerd om de creaties van de choreografen Ayelen Parolin en Louise Vanneste te produceren en te programmeren en hen te begeleiden in hun creatief proces.